КОНТАКТ

БИБЛИОТЕКА ''РАДОВАН БЕЛИ МАРКОВИЋ''

Деспота Стефана бр. 8
14224 Лајковац - Р. Србија
тел. +00 381 (0) 14 / 3433-155
тел. +00 381 (0) 14 / 3431-035

e-mail: gbllajkovac@yahoo.com

 

 

 
Сајт је оптимизован за рад у следећим програмима: Mozilla Firefox 3.6 , Opera 10 , GChrome , IE8